Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik-mieszkaniec DPS jako warunek skutecznej pomocy

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Opieka a potrzeby i oczekiwania mieszkańca.
  1. czym jest opieka,
  2. obszary i cele opieki,
  3. charakterystyka mieszkańca DPS,
  4. potrzeby mieszkańców,
  5. oczekiwania mieszkańców.
 2. Pracownik w relacji.
  1. ocena stopnia akceptacji swojej pracy,
  2. określenie stopnia zaangażowania w pracę,
  3. korzyści wynikających z wypełnianych obowiązków,
  4. granice i kręgi otwartości - asertywność w kontakcie z mieszkańcem.
 3. Komunikacja interpersonalna.
  1. znaczenie pierwszego kontaktu,
  2. procedury przyjęcia nowego mieszkańca,
  3. rodzaje i schemat komunikacji,
  4. przeszkody w komunikacji,
  5. sytuacje trudne w kontakcie z mieszkańcem,
  6. dekalog poprawnej komunikacji.