Praca z rodziną wieloproblemową z wykorzystaniem elementów terapii systemowej

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Systemowe rozumienie rodziny:
  1. główne pojęcia podejścia systemowego (system, ekwipotencjalność, ekwifinalność, pozycja w rodzinie, hierarchia, system zamknięty, otwarty, itp.),
  2. prawa rządzące systemem rodzinnym,
  3. cykle życia rodziny.
 2. Komunikacja w rodzinie:
  1. prawidłowa i nieprawidłowa komunikacja,
  2. relacje w rodzinie,
  3. granice, role i struktura rodziny a funkcjonowanie jej członków,
  4. funkcjonalne i dysfunkcyjne rodziny,
  5. wywiad z rodziną,
  6. pytania cyrkularne w pracy z rodziną.
 3. Podejście transgeneracyjne w pracy z rodziną:
  1. różne koncepcje pracy z rodziną,
  2. mity, tajemnice, rytuały rodzinne wpływające na jej tożsamość i funkcjonowanie,
  3. wpływ międzypokoleniowy a decyzje członków rodziny (lojalność, delegacja),
  4. genogram jako podstawowe narzędzie pracy z rodziną.