Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. adaptacja – problemy definicyjne,
  2. fazy procesu adaptacji,
  3. rozpoznanie sytuacji życiowej nowoprzyjętego mieszkańca,
  4. od wstępnego – do długofalowego planu adaptacji,
  5. rola Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz Pracownika Pierwszego Kontaktu w przebiegu procesu adaptacji,
  6. zagrożenia procesu adaptacji,
  7. metody i formy przeciwdziałania zagrożeniom procesu adaptacji,
  8. inne sytuacje trudne: agresja, remisja choroby, konflikty, samotność, itp.
  9. procedury działania w przypadku trudnych sytuacji w DPS.